Joanna Wojdon - Photo

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny
Szewska 49, 50-139 Wrocław

tel. +48 71 3752520 (pokój)
tel. +48 71 3752541 (sekretariat)
joanna.wojdon@uwrremove.edu.pl

Profil

Jestem absolwentką studiów historycznych w Instytucie Historycznym UWr. Promotorem mojej pracy magisterskiej i doktorskiej był Profesor Wojciech Wrzesiński. W Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie IH UWr. pracuję od 2000 roku. Prowadzę zajęcia z najnowszej historii Polski, historii propagandy politycznej, historii USA i Polonii Amerykańskiej, dydaktyki historii oraz różnych aspektów public history (historii w przestrzeni publicznej).

Jestem koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

Opiekuję się też praktykami zawodowymi studentów historii w przestrzeni publicznej.