Historia USA po 1945 r.
(I rok amerykanistyki)

Na każdym wykładzie studenci wykonują krótką pracę pisemną (odpowiedź na pytanie problemowe do wykładu), oceniane w skali 2-5.
Zdobycie za zadania co najmniej 45 punktów w semestrze podniesie o 1 stopień ocenę z egzaminu.

Zagadnienia do egzaminu

Polityka wewnętrzna i zagraniczna każdego z prezydentów od H. Trumana do B. Obamy

Zagadnienia przekrojowe

 1. Problem równouprawnienia ludności czarnoskórej
 2. Problemy innych (niż ludność czarnoskóra) mniejszości
 3. Stosunki amerykańsko-radzieckie
 4. Stosunki amerykańsko-chińskie
 5. Polityka USA na półkuli zachodniej
 6. USA a Izrael
 7. Przemiany demograficzne w USA
 8. 'Podbój' kosmosu
 9. Kampanie wyborcze
 10. USA a Iran
 11. USA a terroryzm
 12. USA a Polska i Europa Środkowo-Wschodnia

Zagadnienia szczegółowe

 1. USA w II wojnie światowej w 1945 r.
 2. Doktryna powstrzymywania
 3. Plan Marshalla
 4. Makkartyzm
 5. Wojna w Korei
 6. Kryzys kubański
 7. Wojna w Wietnamie
 8. Afera Watergate
 9. Reaganomika
 10. Wojny w Zatoce Perskiej
 11. Proces rozszerzenia NATO w 1999 r.

Podstawowa literatura:

 1. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, MADA, 2004
 2. G. Tindall, D. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2002