Seminaria

Tematy dotychczas kierowanych prac magisterskich

Historia

 1. Reforma Balcerowicza lat 1989-1991 w publicystyce „Gazety Wyborczej” i „Trybuny Ludu”
 2. Popkultura Zachodu na łamach „Świata Młodych” w latach 1974-1989
 3. Polska i świat w tekstach polskich muzyków rockowych lat 80. i 90. XX wieku
 4. Grecka wojna domowa w świetle wybranych tytułów polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 5. Nazwy ulic Wrocławia w latach 1945-1992
 6. Obraz Anglii w podręcznikach do historii dla gimnazjum z lat 1999-2004
 7. Wrocławskie studenckie czasopismo „CDN” w latach 1982-1987
 8. Propaganda polityczna w serialu „Czterej pancerni i pies”
 9. Programy Telewizji Polskiej dla dzieci i młodzieży w latach 1952-1970
 10. Procesy sądowe w sprawie masakry w kopalni „Wujek” na łamach „Gazety Wyborczej”
 11. Realia stanu wojennego w oficjalnej satyrze: tygodnik „Szpilki” 14 V 1982 - 22 VII 1983
 12. Od Monachium do Montrealu. Sukcesy polskich piłkarzy lat 1972-1976 w propagandzie PRL
 13. Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu w latach 1950-1953
 14. Władysław Sikorski na łamach Gazety Wyborczej i Rzeczypospolitej lat 1989-2009
 15. Głodny naród może zjeść swoją władzę. Życie w gospodarce niedoboru PRL lat 1976-1989
 16. Obraz medialny prezydentury Lecha Kaczyńskiego w świetle Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej z lat 2005-2010
 17. Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze
 18. Pamięć o Józefie Piłsudskim wśród dzisiejszej młodzieży
 19. Wybrane aspekty rewolucji kulturalnej w Chinach w świetle raportow CIA
 20. Problemy Polonii amerykańskiej w świetle publicystyki Jana Krawca
 21. Kampania wyborcza Johna F. Kennedy'ego i Richarda Nixona w 1960 r.
 22. Pamięć o żołnierzach wyklętych na Dolnym Śląsku
 23. Polski bojkot igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 r.
 24. Losy Karpatczyków w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1940-1943/44 w świetle pamiętników i wspomnień

Public history

Tematy dotychczas kierowanych prac licencjackich

 1. Święta Bożego Narodzenia w prasie kobiecej okresu międzywojennego na przykładzie tygodnika „Bluszcz”
 2. Stosunek Południowej Konwencji Baptystycznej do prezydeta Jimmy'ego Cartera w latach 1976-1980
 3. Propaganda polityczna w miesięczniku „Działkowiec” w latach 1949-1956
 4. Alkoholizm w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle publikacji tygodnika „Kobieta i Życie”
 5. Polska prasa sportowa i polityczna wobec igrzysk olimpijskich w okresie międzywojenym na przykładzie „Przeglądu Sportowego" i „Gazety Warszawskiej"
 6. Szkolne obchody święta 1 Maja w Polsce Ludowej na przykładzie Lwówka Śląskiego
 7. Druga wojna w Iraku (2003) w świetle prasy polskiej tego okresu
 8. Wojna w Wietnamie w kinie amerykańskim
 9. Prezydentura Ignacego Mościckiego we wspomnieniach piłsudczyków
 10. Eksperymenty medyczne Josepha Mengele i Karla Klauberga w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau
 11. Obraz bitwy warszawskiej w polskiej prasie okresu międzywojennego na przykładzie „Gazety Polskiej” i „Robotnika”
 12. Postać Mikołaja II w polskiej historiografii
 13. Twórcy polscy na emigracji w USA a kraj - casus Jana Lechonia i Aleksandra Janty-Połczyńskiego
 14. Rewolucja kulturalna w Chinach w świetle pamiętników i wspomnień
 15. Obraz 11 września 2001 r. w Internecie
 16. Rola komiksu w nauczaniu historii
 17. Duszpasterstwo Akademickie „Dominik” we Wrocławiu w latach 1971-1981
 18. Pobyt wojsk polskich na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w świetle pamiętników i wspomnień
 19. Walka i działalność Edwarda Tarszkiewicza „Zelaznego” w powojennej Polsce (1947-51)
 20. Kontrowersje wokół postaci Chaima Rumkowskiego
 21. Wembley jako polskie miejsce pamięci
 22. Broń pancerna II wojny światowej w grach komputerowych
 23. Propaganda prohibicji w USA
 24. Poglądy Jeffersona Davisa w świetle jego pracy The Rise and Fall of the Confederate Government